خرید دیگ بخار 5 تن بر ساعت
خرید دیگ بخار 15 تن شرکت نوین بخار توسط شرکت ایران راکتیو (کاور)
تحویل دیگ بخار 10 تن (دو دستگاه ) به شرکت لیا نقش کاور
تحویل دیگ بخار 5 تن به شرکت ورق فوم اریا مکران
دیگ بخار 5 تن خریداری شده توسط شرکت زرین اکسیر ناب خزر2
دیگ بخار 3 تن
فروش دیگ روغن داغ دو میلیون کیلوکالری شرکت نوین بخار
دیگ بخار 2 تن بر ساعت تحویل داده شده به شرکت اندیشه نوشیدنی سالم label Steam boiler 2 ton per hr delivery to mayama combucha