مقایسه دیگ بخار واتر تیوب و فایر تیوب به ما کمک می کند که این دیگ ها را بهتر شناخته و سپس برای صنعت مورد نظر خود آن را انتخاب کنیم.
بخار فوق اشباع
انواع بخار