نصب دیگ بخار و راه اندازی دیگ بخار

نصب دیگ بخار و راه اندازی دیگ بخار در هنگام شروع به کار از اهمیت بالایی برخوردار است. معمولا نصب در مرحله اول باید توسط شرکت سازنده و یا افراد متخصص در این زمینه انجام شود. در حالت کلی نصب دیگ بخار را می توان به سه قسمت تقسیم بندی نمود.

در زمینه ساخت و مراحل اجرای فونداسیون دیگ بخار بصورت کامل در بخش فونداسیون دیگ بخار صحبت شده است. در زمینه لوله کشی نیز در قسمت لوله کشی دیگ بخار صحبت شده است.

در حالت کلی نصب و بهره برداری از دیگ بخار شامل مراحلی مانند، جانمایی دیگ بخار، تامین هوای تازه برای سوخت، نصب دیگ در محل مورد نظر و راه اندازی سیستم و در نهایت بررسی و تنظیم دیگ بخار است.

نصب دیگ بخار

مراحل راه اندازی دیگ بخار

گام اول

 1. درب پوشش دریچه آدم رو را بردارید و داخل دیگ را از نظر وجود جرم و اشیاء خارجی بررسی نمایید.
 2. دریچه آدم رو را دوباره بسته و اطمینان حاصل کنید که دریچه ها محکم بسته شده اند. (این مراحل ضمن آزمایش نهایی باید در کارخانه صورت گیرد و انجام این توصیه به منظور ضریب اطمینان بیشتر است).
 3. قطعات و محفظه های ورودی جلویی و عقبی را بررسی و کاملاً مطمئن شوید که در اثر حمل و نقل، شل نشده و محکم در محل خود استقرار داشته باشند.
 4. تمام اتصالات الکتریکی را از حیث محکم بودن کنترل نمایید.
 5. شیر هواگیری بالای دیگ بخار را کاملاً باز نمایید تا هوا خارج گردد.
 6. شیر اصلی بخار را ببندید و اطمینان حاصل نمایید که شیرهای آبنما و تغذیه آب باز و شیر تخلیه بسته است. (شیر کنترل تغذیه از منبع آب باید باز باشد).
 7. دقت نمایید شیرهای مربوطه به کنترل کننده های سطح آب بویلر بخار، حتماً در حالت باز قرار داشته باشند.
 8. کلیه فیوزها را ازجای خود بیرون آورده و بوسیله اهمتر از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. برای جلوگیری از اتصال بدنه، کلیه کلیدها را در حالت خاموش قراردهید.

گام دوم

 1. در صورت سالم بودن فیوزها، در اولین مرحله فیوز کنترل مدار فرمان را در جایگاه خود قرار دهید و کلید اصلی تابلو را وصل نمایید.
 2. در این حالت، چراغ مربوط به سطح آب خیلی کم روشن شده و آژیر شروع به صدا می کند. دکمه قطع آژیر را فشار دهید تا صدای آژیر قطع شود و سپس مدار فرمان کنتاکتور پمپ آب را کنترل نمایید.
 3. در صورتی که مدار بدون اشکال باشد، کلید اصلی تابلو برق را روی حالت خاموش قرار داده، برق را از تابلو قطع نموده و پس از قراردادن فیوزهای مدار قدرت پمپ، مجدداً برق را وصل نمایید.
 4. باید توجه داشت که کلید پمپ روی حالت خاموش و پمپ نیز هواگیری شده باشد. پمپ را برای یک لحظه روشن و دور و جهت آن را کنترل نمایید.
 5. درب پوشش دریچه آدم رو را بردارید و داخل دیگ را از نظر وجود جرم و اشیاء خارجی بررسی نمایید.
 6. دریچه آدم رو را دوباره بسته و اطمینان حاصل کنید که دریچه ها محکم بسته شده اند. (این مراحل ضمن آزمایش نهایی باید در کارخانه صورت گیرد و انجام این توصیه به منظور ضریب اطمینان بیشتر است).

گام سوم

 1. قطعات و محفظه های ورودی جلویی و عقبی را بررسی و کاملاً مطمئن شوید که در اثر حمل و نقل، شل نشده و محکم در محل خود استقرار داشته باشند.
 2. تمام اتصالات الکتریکی را از حیث محکم بودن کنترل نمایید.
 3. شیر هواگیری بالای دیگ بخار را کاملاً باز نمایید تا هوا خارج گردد.
 4. شیر اصلی بخار را ببندید و اطمینان حاصل نمایید که شیرهای آبنما و تغذیه آب باز و شیر تخلیه بسته است. (شیر کنترل تغذیه از منبع آب باید باز باشد).
 5. دقت نمایید شیرهای مربوطه به کنترل کننده های سطح آب بویلر بخار، حتماً در حالت باز قرار داشته باشند.
 6. کلیه فیوزها را ازجای خود بیرون آورده و بوسیله اهمتر از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. برای جلوگیری از اتصال بدنه، کلیه کلیدها را در حالت خاموش قراردهید.
 7. در صورت سالم بودن فیوزها، در اولین مرحله فیوز کنترل مدار فرمان را در جایگاه خود قرار دهید و کلید اصلی تابلو را وصل نمایید.
 8. در این حالت، چراغ مربوط به سطح آب خیلی کم روشن شده و آژیر شروع به صدا می کند. دکمه قطع آژیر را فشار دهید تا صدای آژیر قطع شود و سپس مدار فرمان کنتاکتور پمپ آب را کنترل نمایید.
 9. در صورتی که مدار بدون اشکال باشد، کلید اصلی تابلو برق را روی حالت خاموش قرار داده، برق را از تابلو قطع نموده و پس از قراردادن فیوزهای مدار قدرت پمپ، مجدداً برق را وصل نمایید.
 10. باید توجه داشت که کلید پمپ روی حالت خاموش و پمپ نیز هواگیری شده باشد. پمپ را برای یک لحظه روشن و دور و جهت آن را کنترل نمایید.

گام چهارم

 1. شیرهای مسیر رفت و برگشت سوخت را باز کرده، پمپ سوخت را هوا گیری نمایید.(باید در حدود ۲ لیتر سوخت خارج شود تا اینکه مطمئن شوید سوخت کاملا هوا گیری شده است).
 2. هرگز نباید موتور مشعل را قبل از هواگیری روشن نموده ولی جهت تسریع درانجام کار، می توانید موتور را به وسیله دست بچرخانید.
 3. دقت کنید که فتوسل (چشم الکتریکی) بطور صحیح در جای خود قرار گرفته باشد. محکم بودن درب مشعل و صحیح بودن کلیه اتصالات دیگ از جمله مواردی است که باید دقیقا کنترل گردد.
 4. پس از اطمینان از سالم بودن کلیه فیوزها، آنها را در جای خود فرار داده و با یک استارت بسیار کوتاه دور موتورها را کنترل و در صورت صحیح بودن دیگ را روشن نمایید.
 5. کلیه مراحلی که برای راه اندازی دیگ بخار مورد نیاز است، در زمان های معین و مشخص، از تایمر نصب شده در تابلو برق ، فرمان می گیرند (تایمر LFL – SATRONIC – LEC1 و غیره).
 6. بعد از قراردادن کلید مشعل در (Burner on-off) روی حالت ON، موتور دمنده و مشعل بکار می افتد. چند ثانیه بعد، دمپر هوا در مسیر دمنده شروع به باز شدن نموده و به خالت ۳۵ تا ۶۰ ثانیه جهت پاکسازی دود (PREPURAGE) با هوای کامل در این وضعیت کار می کند
 7. و سپس دمپر به حالت کم (LOW) برمی گردد و مدار جرقه که توسط یک ترانس افزاینده (۲۲۰ ولت به ۸۵۰۰ ولت) ، شمع های مربوطه و شیر سلونوئیدی شمعک گاز (PILOT) کامل می شود، وارد عمل شده و جرقه مناسب را ایجاد می نماید.

گام پنجم

 1. در این حالت سوخت و جرفه به مدت چند ثانیه به صورت همزمان با یکدیگر کار می کنند و پس از آن، جرقه قطع و شعله پایدار می شود.
 2. بعد از پایداری شعله، فرمان ادامه کار توسط چشم الکتریکی صادر و چراغ مربوطه به شعله طبیعی (Normal Fring) روشن شده و چشم الکتریکی، شعله را کنترل و در صورت وجود شعله دستور قطع سیستم و اخطار توسط آژیر و چراغ هشدار دهنده (Lock out) را صادر می نماید که در این وضعیت، مسئول دیگ بخار موظف است حهت رفع آن اقدام مقثضی بعمل آورد.
 3. باید توجه داشت که در ابتدای کار، کلید تنظیم شعله (Modulation Hand / Auto) در حالت کم یا زیاد می تواند روی حالت خودکار و یا دستی باشد. در این حالت چون دیگ سرد است، نبایستی با حرارت بالا یا شعله زیاد کار کند
 4. از این رو باید قبلاً کنترل شود که کلید تنظیم شعله روی حالت دستی و پتانسیومتر روی حالت کم باشد،(لازم به ذکر است که دستگاه پتانسیومتر، روی دیگ های بخار با ظرفیت kg/h 4500 و بالاتر نصب گردیده است.)
 5. تا بدنه و آب دیگ با شعله کم گرم شود و بخار از شیر هواگیری بالای بویلر دیگ بخار خارج گردد و فشار حداقل تا(bar 2 یا psi 30) بالا رود.
 6. وقتی دیگ بخار کاملاً از هوا تخلیه باشد، می توان شیر هواگیری را بست در این صورت اگر شعله در حالت زیاد قرار گیرد، اشکالی ندارد.

گام ششم

 1. در اثر گرم شدن آب درون بویلر و دیگ، حجم آن زیاد می شود که می توان با باز کردن شیر تخلیه، آب دیگ را در حد متعارف نگه داشت.
 2. جهت کنترل سطح آب، با مشاهده شیشه آبنما، می توان سطح آب را ملاحظه و کنترل کرد.
  در صورتی که دیگ با شعله زیاد کار کند و فشار به (bar 34/10 یا psi 150) برسد، سوئیچ فشاری مربوطه (High /Low Pressure Switch) طوری تنظیم شده که شعله را از حالت زیاد به کم تبدیل می کند.
 3. در صورتی که فشار بیشتر و از bar 34/10 تجاوز کرد، سوئیچ مخصوص قطع و وصل Boiler Limit Stat بطور خودکار، دیگ را خاموش می کند. اختلاف درجه فشار بین خاموش و روشن دیگ، قابل تنظیم می باشد.
  بطور مثال وقتی دیگ در فشار psi 150 خاموش شود و بخار آن مورد استفاده قرار گیرد و فشار افت کند، سوئیچ فوق را می توان به نحوی تنظیم نمود که دیگ در فشار psi150 مجدداً روشن شود.
 4. چنانچه دیگ به هر علتی در فشار psi 135 به صورت خود کار خاموش نشود، شیر اطمینان (Safety Valve) دیگ در فشار psi 156 عمل می کند و با خارج نمودن بخار اضافی، از انفجار آن جلوگیری می شود. توضیح اینکه شیر اطمینان مذکور، قبلاً در کارخانه معمولا تنظیم می شود، اما تاکید می شود حتما فشار عملکرد آن کنترل گردد.

راه اندازی دیگ بخار

نکات مهم در زمینه نصب دیگ بخار و راه اندازی دیگ بخار

 1. محل فونداسیون دارای استجکام کافی باشد. (فونداسیون دیگ بخار)
 2. سیستم سوخت رسانی بر اساس نوع دیگ بخار و در محل تعبیه شده قرار گیرد.
 3. دودکش بر اساس اندازه دیگ بخار و در ارتفاع مناسب نصب گردد.
 4. در پلان جانمایی دیگ بخار محل کافی جهت تعمیر و سرویس دیگ بخار در نظر گرفته شود.
 5. از پرسنل اموزش دیده برای نصب و راه اندازی دیگ بخار استفاده شود.
 6. در کنار دیگ بخار محل مناسب برای تخلیه دیگ بخار اعمال شود.

نصب و راه اندازی دیگ بخار

گردآوری: پدیده نوین بخار

4 پاسخ

تعقیب

 1. […] جلوگیری از خوردگی می شود. رعایت دستورالعمل های اجرایی، طریقه نصب و راه اندازی، آموزش اپراتور می تواند عوامل انفجار را کاهش داده و […]

 2. […] از این رو طراحی بویلر یکی از مهم ترین بخش ها در زمینه ساخت دیگ بخار است. در این قسمت به بررسی کلی از طراحی بویلر پرداخته و […]

 3. […] مورد استفاده قرار می گیرد. البته با توجه به هزینه بالا نصب و راه اندازی و همچنین تعمیر نگه داشت و بررسی نکات نگه داری از آن ها […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *