مدیریت انرژی در دیگ بخار

مدیریت انرژی در دیگ بخار ارتباط بسیار نزدیک و دوسویه ای با بازدهی دیگ بخار دارد. به عبارت دیگر می توان گفت در اکثر موارد مدیریت انرژی باعث بازدهی و بهره وری دیگ بخار می شود. محدودیت منابع فسیلی، رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادي مصرف انرژي و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژي در فرآیندهاي مصرف و مشکلات فزاینده زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژي و بالا بردن بازده و بهره وري انرژي را بیش از پیش آشکار ساخته است.

در این راستا برطبق ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی، منطقی کردن مصرف انرژي و حفاظت از محیط زیست نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژي در تجهیزات، فرآیندها و سیستم هاي مصرف کننده انرژي، اقدام نماید، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرآیندها و سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهاي مذکور توسط کمیته اي متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود.

مدیریت انرژی در بویلر

ارزش حرارتی

مقدار حرارتی که از احتراق واحد حجم یا واحد جرم گاز در فشار ثابت برابر با 25/1013 میلیبار تولید میشود. اجزاء مخلوط قابل احتراق باید در شرایط مرجع بوده و محصولات احتراق نیز به همان شرایط مرجع برگردانده شوند. سوختهاي حاوي ئیدروژن، همواره دو ارزش حرارتی دارند که به صورت زیر میباشد:

 • ارزش حرارتی ناخالص (ارزش حرارتی بالا) که در آن آب تولید شده توسط احتراق به حالت مایع
  فرض میشود.
 • ارزش حرارتی خالص (ارزش حرارتی پایین) که در آن آب تولید شده توسط احتراق، به حالت بخار
  فرض میشود. یکاهاي هر یک از دو کمیت فوق مگاژول بر مترمکعب گاز خشک در شرایط مرجع یا مگاژول بر کیلوگرم گاز خشک میباشد.

مدیریت انرژی بویلر

راندمان حرارتی دیگ بخار

عبارت است از نسبت انرژي مفید خروجی (بخار تولیدي) به انرژي ورودي، که بصورت درصد بوده و از رابطه زیر محاسبه میگردد.

فرمول راندمان دیگ بخار

 • راندمان حرارتی ناخالص دیگ بخار: در صورتی که در رابطه فوق از ارزش حرارتی ناخالص (GHV) جهت محاسبه انرژي ورودي استفاده گردد راندمان محاسبه شده، راندمان حرارتی ناخالص دیگ بخار نامیده میشود.
 • راندمان حرارتی خالص دیگ بخار: در صورتی که در رابطه فوق از ارزش حرارتی خالص (NHV) جهت محاسبه انرژي ورودي استفاده گردد راندمان محاسبه شده، راندمان حرارتی خالص دیگ بخار نامیده میشود.

موازنه انرژی در دیگ بخار

با توجه به چارت زیر شکل موازنه و رود و خروج به صورت زیر است.

موازنه انرژی در دیگ بخار

همچنین جهت محاسبه موازنه انرژی از معادلات زیر استفاده می کنیم:

موازنه انرژی در دیگ بخار 2

معیار مصرف انرژي دیگ بخار

به منظور تعیین معیار مصرف انرژي و مرجعگذاري بازدهی انرژي در دیگهاي بخار، از روش Decimal و تحلیل آماري بر روي دیگهاي بخار در حال بهرهبرداري استفاده شده است. به این ترتیب حد پایین معیار مصرف انرژي براي دیگهاي بخار لوله آبی، راندمان ناخالص 75 درصد و براي دیگهاي بخار لوله آتشی، راندمان ناخالص 74 درصد میباشد.

مدیریت انرژی در دیگ بخار

موارد تاثیر گذار بر مدیریت انرژی

 • یکی از مهم ترین موارد استفاده از اکونومایزر در دیگ بخار است این عامل تاثیر بسزایی در مدیریت انرژی دارد.

مدیریت انرژی دیگ بخار

 • تاثیر میزان گاز اکسیژن اضافی بر راندمان و پی آن مدیریت انرژی در دیگ بخار در شکل نشان داده شده است. با توجه به شکل با افزایش گاز ورودی ابتدا بازدهی افزایش و در صورت زیاد شدن بیش از حد آن کاهش می یابد.

مدیریت انرژی در دیگ بخار

 • تاثیر میزان بار و پاس های عبوری در مدیریت انرژی

اگزرژی دیگ بخار

 • موارد اتلاف انرژی در شکل زیر نشان داده شده است.

اتلاف انرژی در بویلر

اگزرژی در بویلر

گردآوری: پدیده نوین بخار

7 پاسخ

تعقیب

 1. […] به منظور افزایش راندمان سیستم ابتدا در اکونومایزر آب به مقدار مناسبی پیش گرم می شود. اکونومایزر از یک […]

 2. […] نوع لوله کشی بویلرها، فونداسیون و مدیریت انرژی، نحوه چرخش آب و لوازم جانبی شامل دی ایریتور و دیگ موارد […]

 3. […] به منظور افزایش راندمان سیستم ابتدا در اکونومایزر آب به مقدار مناسبی پیش گرم می شود. اکونومایزر از یک […]

 4. […] های آن آشنا شدیم. با توجه به مصارف صنعتی دیگ بخار، افزایش راندمان و همچنین افزایش طول عمر از اهمیت بالایی برخوردار است. […]

 5. […] این افزایش راندمان بر اساس اجزا بکار رفته در دیگ بخار، مدیریت انرژی و نحوه لوله کشی دیگ بخار و … انجام می شود. از این رو […]

 6. […] منظور افزایش راندمان دیگ های بخار می توان در زمان طراحی مواردی را لحاظ نمود. […]

 7. […] به منظور افزایش راندمان سیستم ابتدا در اکونومایزر آب به مقدار مناسبی پیش گرم […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *