فرم بازدید از مجموعه

  • دیگ بخار شرکت پدیده نوین بخار، بویلر

به منظور بازدید از مجموعه نوین بخار لطفا از فرم روبرو استفاده نمایید. لطفا نام سازمان و همچنین سمت خودتان را به منظور انجام فرایند اداری بیان نمایید.

ارتباط مستقیم با ایمیل

به منظور ارتباط مستقیم از طریق ایمیل، لطفا از ایمیل زیر استفاده نمایید.

info@novinbokhar.com

novinbokharboiler@gmail.com

تلفن های تماس

028-32228426

028-32228072

[contact-form-7 id="6744" title="فرم بازدید"]