• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

فیلتر شنی

فیلترهای شنی به طور رایج در اولین مرحله تصفیه آب مورد نیاز دیگ بخار برای جداسازی مواد معلق جامد در آب استفاده می گردد. فیلتر شنی قبل از سختی گیرو دی اریتور در مدار تصفیه آب دیگ بخار استفاده می شود. 

خواندن مقاله کامل فیلتر شنی 

سه شنبه, 02 مرداد 1397 ساعت:19:22:52

نظرات

Web Analytics