• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

دی اریتور دیگ بخار

دی اریتور هوا و گازهای مضر را از آب مصرفی دیگ بخار جدا می کند 
مقاله کامل را در سایت نوین بخار مطالعه کنید
novinbokhar.com

سه شنبه, 02 مرداد 1397 ساعت:18:18:32

نظرات

Web Analytics