• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

دیگ بخار 5ton  ساخت شرکت نوین بخار اماده تحویل

تیپ:wetback

ظرفیت: 5ton

فشار طراحی: 16 بار

فشار کاری: 10 بار

وزن تقریبی: 10500kg

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics