• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
    رو به روی پارک پرندگان

  • call
  • +98 28 32 22 8072
    info@novinbokhar.ir

دیگ بخار 5ton  ساخت شرکت نوین بخار اماده تحویل

تیپ:wetback

ظرفیت: 5ton

فشار طراحی: 16 بار

فشار کاری: 10 بار

فشار هیدرو استاتیک:16.5 بار

تیوب: st35.8

تعداد تیوب: 224

سایز تیوب: 44.5mm

ضخامت تیوب :3.2mm

ورق:17MN4

قطر شل: 203cm

شخامت شل:15mm

طول شل: 400CM

قطر کوره: 85CM

ضخامت کوره: 15mm

طول کوره:200CM

قطر شبکه: 197cm

ضخامت شبکه : 20mm

سایز تقریبی بویلر: 250*250*600

وزن تقریبی: 10500kg

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics