• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072 
  • +98 28 32 23 11 26 
    info@novinbokhar.com
  • https://telegram.me/novinbokhar1

شرکت پدیده نوین بخار در نمایشگاه

حضور شرکت پدیده نوین بخار در هفتمین نمایشگاه تاسیسات استان قزوین 

شرکت نوین بخار تولید دیگ بخارشرکت پدیده نوین بخار طراح و تولید کننده انواع دیگ های بخار و دیگ روغن داغ 

تولید دیگ بخار و دیگ روغن داغ

تعامل شرکت پدیده نوین بخار  با شرکت‌های همکار جهت برون‌سپاری و امور پیمانکاری 

فروش دیگ بخار

در این نمایشگاه شرکت پدیده نوین بخار با معرفی توانمندی‌ها و محصولات با مشتریان ارتباط مستقیم برقرار کرد

فروش دیگ بخار

تولید و فروش انواع دیگ های بخار و دیگ روغن داغ انجام مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادهای متعدد

فروش دیگ بخار

ارتباط شرکت پدیده نوین بخار با تامین‌کنندگان مواد خام و ارائه دهنگان خدمات صنعتی

نظرات

Web Analytics