• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072
    +98 28 32 23 11 26
  • info@novinbokhar.com

رویداد های ویژه

نمایشگاه

حضور شرکت نوین بخار در نمایشگاه

نمایشگاه اصفهان

هفدهمین دوره نمایشگاه بین اللملی تجهیزات و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

شرکت پدیده نوین بخار در نمایشگاه

حضور شرکت پدیده نوین بخار در هفتمین نمایشگاه تاسیسات استان قزوین از 1 ابان تا 4 ابان ماه 1397

نمایشگاه تهران

نمایشگاه تهران

رویداد ها

نمایشگاه اصفهان

هفدهمین دوره نمایشگاه بین اللملی تجهیزات و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 275 روز پیش

ادامه مطلب

نمایشگاه بین المللی

حضور فعال شرکت پدیده نوین بخار در هفدهمین دوره نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 296 روز پیش

ادامه مطلب

شرکت پدیده نوین بخار در نمایشگاه

حضور شرکت پدیده نوین بخار در هفتمین نمایشگاه تاسیسات استان قزوین از 1 ابان تا 4 ابان ماه 1397 318 روز پیش

ادامه مطلب

بازدید

حضور شهردار شهر صنعتی البرز به همراه ريیس بازرگانی قزوین در شرکت نوین بخار 554 روز پیش

ادامه مطلب

نمایشگاه

حضور شرکت نوین بخار در نمایشگاه 632 روز پیش

ادامه مطلب

قرداد فروش

قرداد فروش بین شرکت نوین بخار و نمایندگان ترکمن 678 روز پیش

ادامه مطلب

نمایشگاه تهران

نمایشگاه تهران 702 روز پیش

ادامه مطلب

پروژه های پالایشگاهی

فعالیت در پروژه های پالایشگاهی و صادرات 722 روز پیش

ادامه مطلب

مشخصات لوازم دیگ روغن داغ :

مشخصات لوازم دیگ روغن داغ : 723 روز پیش

ادامه مطلب

گروه ها

Web Analytics