• adress
  • قزوین، شهرصنعتی البرز
  • رو به روی گمرک

  • call
  • +98 28 32 22 8072
    +98 28 32 23 11 26
  • info@novinbokhar.com

رسوب زدایی دیگ بخار

رسوب زدایی دیگ بخار

رسوب زدایی دیگ بخار یکی از روش های شستشوی دیگ بخار محسوب میشود , شستشوی دیگ توسط اسید آخرین مرحله برای شستشو به حساب می آید. رسوب زدایی دیگ بخار هرچند وقت یکبار باید انجام شود و جز تعمیرات و نگهداری دیگ بخار محسوب میشود.

با گذر زمان و استفاده مکرر از دیگ های بخار , رسوبات در دیواره دیگ ها تجمع کرده و باعث کاهش کارآمدی دیگ های بخار  میشود و برای رسوب زدایی دیگ بخار باید دیگ ها را مورد شستشو و تمیز کردن  قرار داد.

برای تمیز کردن سطوح حرارتی ، نظیر سوپرهیترها ، ری هیترها ، اکونومایزر و یانگستروم ، در زمان بهره برداری از دیگهای بخار آنها را بصورت روتین شستشو می کنند. این عمل بوسیله سوت بلورها صورت می گیرد و کندن رسوبات و دودها با پاشش آب داغ و تحت فشار، هنگامی که دیگ تحت بار است ، انجام می شود.

پاشش آب که نسبت به سطوح حرارتی سرد است ، موجب ایجاد تنشهای حرارتی می شود و همین امر باعث جدا شدن کثافات از روی قسمتهای مختلف دیگ بخار می گردد.

با وجود تمیز کردن و شستشوی مرتب سطوح حرارتی ، باز کثافات و رسوبات اکثر قسمتهای دیگ بخار را فرا می گیرد که دو روش عمده برای تمیز کردن آن وجود دارد:

1)       تمیز  کردن مکانیکی که با ضربه چکش و توسط کارگران صورت می گیرد .

2)       شستشوی شیمیایی رسوبات خارجی لوله ها یا رسوبات داخلی لوله ها.

در زیر نام مواد شیمیایی که در شستشوی قلیایی دیگهای بخار مصرف می شوند ، ذکر می گردد :

1)       تری سدیم فسفات .

2)       کربنات سدیم یا متاسیلیکات سدیم .

3)       ماده کاهش دهنده خورندگی .

این مواد برای شستشوی قسمتهای بیرونی لوله های کوره مصرف می شود .

شستشو باید از بالاترین قسمت کوره آغاز شود و در پایین ترین قسمت پساب  به سرعت تخلیه شود . پس از پایان شستشو ، فوراً باید با روشن کردن فن های دمنده هوا ، کوره را خشک کرد .در زیر نام مواد اسیدی لازم برای شستشوی دیگهای بخار ذکر می شود :

1)       اسید کلریدریک

2)       اسید سیتریک بدون آب

3)       آمونیاک        

4)       هیدرامین هیدرات               

مولف: نوین بخار
شنبه, 11 شهریور 1396 ساعت:13:13:41

نظرات

Web Analytics